Phần mềm tính khung không gian DKG

DKG là phần mềm phân tính và thiết kế kết cấu không gian hỗn hợp. Phần mềm có nhiều ưu điểm như giao diện tiếng Việt, đồ họa trực quan, dễ sử dụng, phân tích bài toán theo phương pháp phần tử hữu hạn, kết quả được thể hiện chi tiết từ nội lực, kết quả thiết kế, bản vẽ thi công, tiên lượng dự toán

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM

1. Cấu hình máy tính
 Pentiun IV, RAM 512Mb, dung lượng đĩa trống ( free disk space) 500MB trở lên
2. Hệ điều hành
 Tương thích mọi hệ điều hành Windows; Windows 9x, XP, Windows 2000 Pro, Win NT, Vista, Win7 (32 và 64 bit)
3. Môi trường ứng dụng
 Thiết kế theo TCVN 5574-91, 356-2005, 338-2005
 Tự động tính các tải trọng như tải bản thân ,tải gió ,tải tường, tự dồn tải sàn... Áp dụng TCVN 2737-95
 Xuất kết quả nội lực ,thuyết minh tính toán thép dầm cột sàn, môi trường đồ họa thể hiện các biểu đồ nội lực như momen, lực cắt, lực dọc, sơ đồ chuyển vị, tải trọng
4. Phạm vi ứng dụng
 Áp dụng cho các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, chủ đầu tư, các trường đại học, viện nghiên cứu...
 
Phạm vi ứng dụng rộng rãi ở tất cả các địa phương.
5. Giao diện
 Dễ sử dụng và được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt,


6. Thay đổi trong phiên bản mới  
 Sử dụng hệ thống Font Unicode và tương thích với mọi môi trường Windows
 Thể hiện tiết diện cột trên mặt bằng đồ họa, không giới hạn tiết diện khai báo
 
Xuất kết quả ra Excel, thể hiện thuyết minh chi tiết, có định dạng và công thức
 Kiểm tra và sửa chữa nhưng lỗi trong phiên bản cũ (lỗi không định nghĩa vật liệu trong thư viện vật liệu, chỉ khai báo được 20 tiết diện, bổ sung B22.5..)
7. Các chức năng chính  
Nhập số liệu
 Giao diện đồ họa tương tác với người sử dụng
 Thư viện mẫu các dạng kết cấu thanh khác nhau như hệ khung phẳng ,hệ không gian ,dầm liên tục
 Tạo sơ đồ, chỉnh sửa sơ đồ linh hoạt dễ dàng
 Xác lập các hướng nhìn không gian khác nhau,xem theo mặt phẳng ,cao độ ,phóng to thu nhỏ như trong SAP200, ETABS
 Thư viện vật liệu đầy đủ
 Đầy đủ các dạng tải trọng tác dụng lên cấu kiện thanh (tải phân bố đều ,tải hình thang ,tải tam giác, tải dọc trục) và tải trọng nút (tải tập trung ,chuyển vị cưỡng bức gối tựa)
 Tự động dồn tải gió theo TCVN 2737, tự động dồn tải trọng bản thân, dồn tải sàn
 Đầy đủ thông số thiết kế theo tiêu chuẩn với cấu kiện dầm cột 
 Phân tích thiết kế
 Phân tích tính toán nội lực kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn
 Tự động tổ hợp nội lực theo TCVN ,xác định đường bao nội lực cho từng cấu kiện
 
Thiết kê cấu kiện theo tiêu chuẩn TCVN 5574 -91 ,356-2005 ,338-2005
 Thể hiện kết quả
 Môi trường đồ họa thể hiện đầy đủ các kết quả tính toán như sơ đồ kết cấu ,tải trọng, chuyển vị, biểu đồ nội lực (momen ,lực cắt, lực dọc), biểu đồ bao nội lực ,sơ đồ diện tích cốt thép tính toán
 Xem và in chi tiết kết quả cho từng nút từng phần tử


 Đầy đủ các báo cáo về nội lực các phần tử thanh ,chuyển vị các nút ,các kết quả cốt thép thể hiện trên Excel
 

Một số hình ảnh phần mềm


Dowload bản demo tại đây 

Phim hướng dẫn tại đây


[Trở về]

Các tin khác: