Thống kê cốt thép TIP 3.5

Thống kê các loại thép tròn, thép hình, dễ dàng nhập liệu, chỉnh sửa. Xuất bản vẽ AutoCAD và Excel nhanh chóng

Phần mềm có môi trường đồ họa theo kiểu AUTOCAD, giao diện thân thiện với người sử dụng, TIP2.0 trợ giúp đắc lực cho các kỹ sư xây dựng có thể hoàn thành nhanh chóng công việc thống kê toàn bộ cốt thép của công trình xây dựng.
  
Các tính năng chính:
Thống kê các loại thép soắn, thép hình, tự động phân loại và thống kê theo chủng loại
-  Môi trường nhập liệu thân thiện, trực quan, dễ sử dụng.
-  Có thư viện các thanh thép đa dạng, phong phú. Được cập nhật liên tục.
-  Chương trình được thiết kế để tạo mới và chỉnh sửa các bảng thống kê cũ một cách nhanh chóng và linh hoạt.
-  Xuất bản vẽ theo chuẩn *.dwg của môi trường đồ họa AutoCad.
-  Xuất sang định dạng *.xls của trường Excel.
    
Các tính mới trong phiên bản 3.5(cập nhật ngày 6/09/2011):
- Thêm chức năng xuất sang định dạng *.xls của Excel

- Thêm chức năng người dùng có thể tùy chỉnh thay đổi, sắp xếp lại vị trí cấu kiện, thanh thép trong bảng thống kê.


Các tính mới trong phiên bản 3.3:
- Chỉnh sửa lại khoảng cách chữ ghi chú trên thanh thép.
- Chỉnh sửa lại góc nghiêng của chữ ghi chú trên thanh thép xiên.
- Chỉnh sửa lỗi khi nhập số lượng cấu kiện lớn hơn 1000.
- Chỉnh sửa lỗi ghi tệp tin với thanh thép cán chữ I.
 
Các tính mới trong phiên bản 3.2:
- Chỉnh sửa lỗi thống kê thanh thép số 22.
- Thêm tiện ích gộp các tệp tin thống kê thép *.Tip.
 
Các tính mới trong phiên bản 3.1:
- Cập nhật thêm nhiều loại hình dạng thép tròn.
- Tối ưu tiện ích chỉnh sửa thanh thép.
- Cho phép người dùng tự sắp xếp hình dạng thép tròn trong bảng các thanh thép. Giúp quá trình tìm, lựa chọn hình dạng thép thuận tiện và nhanh hơn.
- Chỉnh sửa lỗi khi thêm mới cấu kiện giống với cấu kiện ở bảng thống kê khác.
 
Các tính mới trong phiên bản 3.0:
- Cập nhật thêm nhiều loại hình dạng thép tròn.
- Thêm lựa chọn để người dùng có thể tự thay đổi khối lượng riêng của thép.
- Thêm lựa chọn để người dùng có thể thay đổi số chữ số sau dấu phẩy.
- Thêm chức năng thống kê thép theo chiều dài.
- Sửa lỗi khi thống kê thép ống.
- Thêm tiện ích tra bảng các loại thép hình: L đều cạnh, L không đều cạnh, Thép chữ C, Chữ I, thép ống, hộp.... Người dùng có thể thêm, thay đổi các thông số của thư viện thép hình. 
[Trở về]

Các tin khác: